👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارش کار کارگاه اتومکانیک (پمپ انژکتور آسیابی یا دوار)

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

موضوع:

کارگاه اتومکانیک

پمپ انژکتور آسیابی یا دوار

فایل word قابل ویرایش

پمپ انژکتور آسیابی

در این گزارش کار با نحوه کارکرد یک پمپ انژکتور آسیابی که در موتورهای دیزل بکار برده می شود آشنا می شویم.

بدین صورت از ورودی سوخت شروع میکنیم و تا تزریق به پیستون پیش میرویم. برای این منظور شکل کلی از یک پمپ انژکتور آسیابی را در صفحه بعد مشاهده می کنید که اجزای آن نشان داده شده است.

همانطور که میبینید پمپ، نیروی محرکه خود را از موتور دریافت می کند که سرعت پمپ در موتورهای دو زمانه با سرعت موتور برابر است که این به دلیل تزریق سوخت در هر مرحله میباشد. و در موتورهای چهار زمانه سرعت پمپ نصف سرعت موتور است یعنی در یک دور موتور، تزریق سوخت در نیمی از سیلندرها صورت می پذیرد و در دور دوم موتور در نیم بعدی تزریق میشود.

پمپ یک مجرای ورودی سوخت دارد به تعداد سیلندر مجرای خروجی دارد و یک مجرای خروجی دیگر که سوخت نشتی در داخل پمپ را به مخزن بر می گرداند.

از ورودی شروع می کنیم در ورودی سوخت ...

تعداد صفحات: 9 صفحه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک کمکی