افزایش کارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مکعب مفهومی به فضای دوبعدی

    افزایش کارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مکعب مفهومی به فضای دوبعدی چکیده پایگاه داده تحلیلی و پردازش تحلیلی برخط، از جمله عناصر ضروری در سیستم های تصمیم یار به شمار می روند که به طور روز افزون در مباحث مرتبط با پایگاه های داده مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم های تصمیم یار نسبت به سیستمهای پردازش تراکنش برخط، نیازمندی های متفاوتی دارد. در این سیستم ها بهینه سازی پرس وجوها و پردازش کارآی مکعب های داده ای نقش اساسی در عملکرد سیستم ایفا می کند. در این مقاله با به کارگیری تکنیک های محاسبه از...

پیاده سازی مسئله وزیرها (n queen) با الگوریتم ژنتیک (GA) در متلب

    توضیحات: این پروژه در خصوص حل مساله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مکانیزم خروج از بهینه محلی است که در محیط متلب (Matlab) پیاده سازی شده است. در این پروژه به دلیل استفاده از تابعی برای خروج از بهینه محلی کارایی آن نسبت به الگوریتم استاندارد ژنتیک بهبود یافته است. کدهای برنامه نویسی شده در متلب و نیز فایل ورد شامل توضیحات در مورد برخی از کدهای این پروژه را می توانید دانلود نمایید.